Bestyrelsen for forenigen

Bestyrelsen i Favrskov Revyen består af fem medlemmer, heraf skal mindst to være aktør eller hjælper i revyen. Bestyrelsen er frivillig, vælges på generalforsamlingen og modtager ikke honorar.

Revyen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Siden 2010 har Jan Erik Elgaard og Jens-Ole Hesel tegnet revyen.

Jan Erik Elgaard

Formand

Jan Erik er Favrskov Revyens formand og har været med i revyen siden starten i 2009. Han har gennem årene skrevet mere end 75 revytekster og sange og har også stået på scenen de fleste år. På scenen har Jan Erik sin force i sang og parodier. Jan Erik har ansvaret for revyens endelige sammensætning og er med i tekstudvalget. Jan Erik har også bidraget med tekster til andre revyer og har sunget i både bands og kor.

Gregers Petersen

Næstformand

Gregers tog i 2008 initiativet til at få Favrskov Revyen op at stå og varetog administration og økonomi det første år. Han har siden da været revyen en god sponsor.

Jens-Ole Hesel

Kasserer

Jens-Ole har været Favrskov Revyens usvigeligt sikre administrator og bagmand siden 2010. Han holder styr på tid, økonomi, ressourcer og faciliteter og bidrager også gerne med gode ideer og kritisk sans. Bliver numrene for lange sidder han klar med stopuret og rynker på næsen.

Jeppe Holm

Jeppe medvirkede selv som aktør i Favrskov Revyen i 2010-13, hvor han også bidrog med tekster. Han har siden da været sponsor og udvist stor interesse for revyen bl.a. med flere ideer til sketches og sange.

Tina Vejby Kristensen

TIna Vejby Kristensen har været med i revyen siden 2012 og har været fast produktionsleder siden 2017 og er endvidere en særdeles flittig tekstforfatter. Produktionslederen udgør sammen med formanden revyens tekstudvalg der sammen med instruktøren har ansvaret for tekstudvælgelse og -fordeling.