Bestyrelsen for forenigen

Bestyrelsen i Favrskov Revyen består af fem medlemmer, heraf skal mindst to være aktør eller hjælper i revyen. Bestyrelsen er frivillig, vælges på generalforsamlingen og modtager ikke honorar.

Revyen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Siden 2010 har Jan Erik Elgaard og Jens-Ole Hesel tegnet revyen.

Jan Erik Elgaard

Formand

Jan Erik er Favrskov Revyens formand og var medstifter af revyen i 2009. Jan Erik har det overordnede ansvar for revyens bemanding, rækkefølge og sammensætning og udgør sammen med administrator Jens-Ole Hesel, produktionsleder Tina Vejby den daglige ledelse af revyen.  

Jan Erik har stået på scenen næsten hvert år siden 2009 og skriver også en del af revyens tekster.

Gregers Petersen

Næstformand

Gregers tog i 2008 initiativet til at få Favrskov Revyen op at stå og varetog administration og økonomi det første år. Han har også været revyen en god sponsor.

Jens-Ole Hesel

Kasserer

Jens-Ole har været Favrskov Revyens usvigeligt sikre administrator og bagmand siden 2010. Han sidder på pengekassen og holder styr på tid, ressourcer og faciliteter og bidrager også gerne med gode ideer og kritisk sans. Bliver numrene for lange sidder han klar med stopuret og rynker på næsen. Det er også Jens-Ole der koordinerer scenebygning og -opsætning og træffer aftaler med Sløjfen.

Jeppe Holm

Jeppe medvirkede selv som aktør i Favrskov Revyen i 2010-13, hvor han også bidrog med tekster. Han har siden da været sponsor og udvist stor interesse for revyen bl.a. med flere ideer til sketches og sange.

Tina Vejby Kristensen

TIna Vejby Kristensen har været med i revyen siden 2012 og har været fast produktionsleder siden 2017 og er endvidere en særdeles flittig tekstforfatter. Produktionslederen udgør sammen med formanden og instruktøren revyens tekstudvalg der sammen har ansvaret for tekstudvælgelse og -fordeling. Det er Tina, der sammen med instruktøren fastlægger, hvad der skal øves hvornår.