Jan Erik Elgaard

Jan Erik Elgaard

Jan Erik er Favrskov Revyens formand og har været med i revyen siden starten i 2009. Han har gennem årene skrevet mere end 80 revytekster og sange og har også stået på scenen de fleste år. På scenen har Jan Erik sin force i sang og parodier. Jan Erik har ansvaret for revyens endelige sammensætning og er med i tekstudvalget. Herudover har han gennem årene også skrevet enkelte melodier til revyen.

Jan Erik har også bidraget med tekster til andre revyer. Blandt de revyer der har anvendt tekster fra Jan Eriks hånd finder vi: Gillelejerevyen, Revyraketten, Vallensbæk Amatørteater, Dronninglund Revyen, Brædstrup Revyen, Fjordrevyen i Ringkøbing og Aalbæk Sjøw.