Jan Erik Elgaard

Jan Erik Elgaard

Jan Erik Elgaard

Jan Erik er medstifter af og formand for Favrskov Revyen. Han er også aktiv spå scenen og samtidig en aktiv tekstforfatter. Han har gennem tiden leveret ca. 150 tekster og også enkelte melodier til revyen. Herudover har Jan Erik leveret tekster til en række andre lokalrevyer og enkelte professionelle revyer landet over.

Jan Erik har det overordnede ansvar for holdet og for forestillingens sammensætning og indgår sammen med produktionsleder og instruktør i revyens tekstudvalg.

Jan Erik elsker parodier og solosange men deltager også gerne i både monolog og sketch.

I 2024 står Jan Erik Elgaard på scenen for 14. gang.