Simon S. Nymann

Simon S. Nymann

Simon har efter nogle år som lyd- og lysassistent i Favrskov Revyen i år det overordnede tekniske ansvar. Det er også ham der sammen med administratoren er med til at afvikle det praktiske omkring forestillingen. Simon er med for fjerde gang.