Niels Mortensen

Niels Mortensen

Niels spiller trommer i revyorkestret og har været med hvert år siden 2010. Niels er også en gedigen tekstforfatter og har også skrevet flere tekster og sange til Favrskov Revyen. Niels har endvidere svinget stikkerne i Søftens Revyens orkester.