FAVRSKOVREVYEN 2017

Onsdag, den 22. marts 2017

Torsdag, den 23. marts 2017

&

Fredag, den 24. marts 2017

Lørdag, den 25. marts 2017

Årets revy spilles af:

Anette Lyngaa

Anette har været på scenen siden 2010.

 

Heinrich Jacobsen

Heinrich har været på scenen i 2011 og 2012.

Mette Feldt Schriver, koreografi

Mette var medinstruktør i 2013.

Lars E. Christiansen

Kapelmester 

 

Niels Mortensen

Trommer, samt tekstforfatter siden 2011. 

Inge Klejs Rasmussen

Tidligere medvirkende:

Jeppe Holm

Jeppe har været på scenen i 2010, 2011, 2012 og 2013, samt tekstforfatter siden 2011.

Benny Christiansen 

Benny var på scenen i 2013.

Linda Due

Linda har været på scenen i årene 2009 til 2011, samt bidraget med tekster, samt sufflør i årerne 2009 til 2012.

Greta Rasmussen

Greta har været på scenen i 2009 og 2010.

Susanne Sejersen

Susanne har været på scenen i 2011, 2012 og 2013, samt syet kostumer.

Gert Pedersen

Gert har været på scenen i 2010, 2011 og 2012.

Arne Elgaard

Arne har været på scenen i 2009 og 2010, samt bidraget med tekster i 2010 og 2011.

Anne Nielsen

Anne har været på scenen i 2009 og 2010.

Bjerne Engberg

Bjerne har været på scenen i 2009.

Poul Erik Højer

Poul Erik startede revyen op og var på scenen og instruktør, samt tekstforfatter i 2009.

Dan Jensen

Dan spillede bas i 2010.

FAVRSKOV REVYEN

Preben Rasmussen

Preben har været på scenen i 2009.

Alice Schneider

Alice har været på scenen i 2009.

Kaj Mørk

Kaj har været kapelmester og spillet klaver i årerne 2009 til 2013.

Kontakt info:

Produktion:

Tina Vejby Kristensen

 

Administration:

Jens-Ole Hesel

tlf. 50 60 56 52

Inge har været på scenen siden starten i 2009, samt bidraget med tekster.

Tina Vejby Kristensen

Tina har været på scenen siden 2012, samt bidraget med tekster.

Niels Peter Elgaard

Niels Peter har været på scenen i 2010 og 2013, samt tekstforfatter i 2010 og 2013.

Jan Erik Elgaard

Jan Erik har været på scenen, samt instruktør siden 2010, samt tekstforfatter i alle årene siden 2009.

Doris Guldberg, sufflør

Doris var sufflør i 2013.